Unlock the Square 

Unlock the Square

September 26, 2014 / CONTESTS, PUBLIC

ОПИСАНИЕ:

Проектът е конкурсно предложение, разработено в екип с Ванина Станчева. Обект на проучване и проектиране е емблематична постройка в центъра на гр. Тирана, Албания – т.нар. Пирамида.

В идейна фаза са предложени решения за реконструиране и облагородяване на зададената сграда и площадът около нея.

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Unlock the Square

КОНКУРС:

Tirana Architecture Week 2014 - Lost Architecture Competition

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Тирана, Аблания

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2014

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Archicad 17, 3ds Max Design 2014, Photoshop CC

За конкурса

Lost Architecture Competition е конкурс, част от програмата на Tirana Architecture Week 2014. Конкурсът е международен и отворен към архитекти и студенти по архитектура до 40 години. Обект на разработката е площадът на Пирамидата /the Pyramid Square/, намиращ се в центъра на Тирана. Сградата на този площад е символ на комунистическото наследство в Албания. В наши дни този важен в миналото обект е загубил своята идентичност. Търсени са решения за нови функции, съживяване и хармонично вписване на въпросното пространство в контекста на съвременното градско планиране.

За ситуацията

Площадът на пирамидата се намира на стратегическо място в центъра на град Тирана. Територията е ограничена от главният булевард “Deshmoret e Kombit” на запад, река Лана и бул. „Bajram Curri“ на север, ул. “Leke Dukagjini” на изток и Kryeministria на юг. Площадът е с приблизителна площ от 4000 кв.м., а Пирамидата от своя страна – 1900 кв.м. Мястото е с голям потенциал да се превърне в интересно обществено пространство, което да бъде оползотворено от гостите и жителите на града.

Фотография - Eno Shkëmbi

Панорамна снимка № 1

Панорамна снимка № 2

Панорамна снимка № 3

За сградата

Пирамидата е емблематична част от архитектурата на Тирана. В стил съветски конструктивизъм, сградата е създадена през 1988 година като музей на лидерът на комунистическата партия в Албания – Енвер Ходжа. В годините на прехода до днес, тя е претърпяла значителни промени. Сградата има 5 етажа. На кота 0.00 се намира главната зала за изложби. На долно ниво -4.65 са локализирани кино, офиси, кафене, тоалетни и технически помещения. На по горните етажи кота +5.40, +9.60, +11.40 се намират балкони обърнати към главната зала и атриумът.

!!!

В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СГРАДАТА И ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО НЕЯ Е ЛИШЕНО ОТ ФУНКЦИИ И НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА.

Competition package photography


Предложеното решение има 6 основни насоки
ОТВАРЯНЕ НА СГРАДАТА

The Pyramid Square e разположен на ключово място в центъра на Тирана. Неговото най-голямо предимство, но и недостатък е сградата - the Pyramid, заемаща централно място в зададената територия. Това е сграда - символ на важна част от историята на Албания, която е исторически, архитектурно и художествено интересна. За съжаление нейното моментно състояние е изключително лошо.

Нашето решение предлага реконструкция на сградата с изцяло нов подход и решение откъм запад и главният вход на Пирамидата. Наклонените стоманобетонни равнини на северозапад и югозапад са заменени с червени текстилни платна, които повтарят първоначалната форма на сградата, като тя не губи своята цялост и същевременно създават усещане за лекота и най-важното отварят сградата към парка около нея.

СТЪЛБА И НОВ ИЗПОЛЗВАЕМ ПОКРИВ

На самия главен вход е изградена стълба, която да отвежда посетителите на площада директно на покрива на пирамидата - място, което предлага вълнуваща гледка към целия град. Покривното пространство е разработено допълнително с места за отдих и спортуване, стълби свързват различните нива на покрива и го правят изцяло достъпен за посетители.

СПЕЦИФИЧНО ОСВЕТЯВАНЕ

Светлинният лъч разположен на най-високата точка на пирамидата привлича посетители към площада през тъмните часове на денонощието. Този лъч  се захранва от слънчеви панели разположени на покрива на сградата.

Фасада - юг

Фасада - запад

Фасада - изток

Фасада - север

Ситуация

Схема - елементи

Изглед - площад

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ПЛОЩАД

Важно за всеки площад е той да е обект на интерес от гостите и посетителите на дадения град.

Главното пространство тук се явява кръглият площад в центъра на самата пирамида. Предложени са варианти, в които това пространство може да бъде използвано като кафене с места за отдих, изложбена и търговска площ, за ледена пързалка, кино прожекции, концерти, спортни турнири и т.н. Функционалността на площада е предпоставка той да привлича хора през цялата година, което е и търсеният ефект при предложените вариантни решения.

ПОВЕЧЕ ЗЕЛЕНИНА

Територията около сградата е разработена като парково пространство с много зеленина и растителност. Алейната мрежа подчертава формата на сградата и насочва главните потоци от хора към централното пространство в самата пирамида. Преплитането на две от алеите откъм източната част на сградата подчертава главният вход и същевременно създава интересни пространства за отдих.

Връзката между сградата и парка около нея е постигната с декоративни дървени решетки за увивна растителност, които заместват остъкляването на съществуващата сграда.

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРКИНГ

За дадената територия е създаден по-голям и по-функционален паркинг за 70 автомобила. От страната на улицата са изградени слънчеви козирки със специално отредени места за електрически автомобили и велосипеди, които могат да бъдат заредени безплатно.

Използването на този тип възобновяема енергия цели стимулиране употребата на електрическата енергия за транспорт.

Табло № 1

Табло № 2 

Визуализация

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...