Спортно училище 

Спортно училище

June 12, 2014 / PUBLIC

ОПИСАНИЕ:

Сградата е разработена като студентски проект в катедра „ Обществени сгради“ към УАСГ. Основна концепция при спортното училище е то да се превърне в значим спортен център, където да се предлагат множество възможности и удобства за изява на младите таланти. Водещо при формирането на архитектурният образ на сградата е – тя да провокира интерес и желание за спортна активност.

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Спортно училище

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Зона Б-5, София

ФАЗА:

Идеен проект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2014

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Archicad 17, 3ds Max Design 2014, Photoshop CC

Ситуация

Анализ на ситуацията

Сградата е локализирана в ж.к. Зона Б – 5, София, на ъгловия парцел между бул. „Скобелев“ и ул. „Партений Нишавски“. Съществен проблем при правилното планиране на училището се явява натоварения откъм изток булевард с интензивно автомобилно движение.

Главният вход, както и паркирането е решено от страната на второстепенната улица с цел по-голяма безопасност и удобство на учениците, учителите и посетителите на сградата. Поради спецификата на училището, като тип обществена сграда – класните и другите учебни зали са с лице на юг, към по – тихата част на парцела, с гледка към парк „Възраждане“.

Съществена част от целия обект на проектиране са спортните съоръжения. Поради нуждата от няколко големи по площ спортни зали, както и плувен басейн, голяма част от сградата е вкопана в терена, като част от покривите са озеленени и се използват за спорт и отдих на учениците на открито. При тях е търсено добро естествено осветление – главно от север.

Голяма част от парцела се заема от футболно игрище с размери 40/60м., а част от покривите са озеленени и се използват за спорт и отдих на учениците на открито.  Над сградата са изградени съоръжения за баскетбол, волейбол, бадминтон, тенис на маса и фитнес на открито.

Перспектива 1

"The whole purpose of education is to turn mirrors into windows" - Sydney J. Harris

Концепция

Сградата е проектирана с идеята да отговори на съвременните нужди от качествено образование, което може да се осъществи единствено при наличието на добър сграден фонд, подходяща среда за обучение и правилно управление на училището от страна на администрацията. На този тип обществена сграда вече се гледа като на обществен център, който може изцяло да промени и облагороди цели квартали от градската среда. Зад проекта стои концепция за по - свободно и отворено училище. Поради факта, че тук има голям брой зали и спортни площадки, които са една сериозна инвестиция, е търсено решение, при което всички тези площи да се отдават под наем и ползват от жителите на квартала извън учебно време, уикендите и в месеците, в които училището не се посещава от ученици.

Тъй като спортната дейност е основна част от този тип училище – активността и уменията на учениците трябва да бъдат на показ. За тази цел залите са добре остъклени и са постигнати сложни функционални връзки, които да обединяват спортните площадки вън и вътре в сградата. Всички коридори към учебните зали също са остъклени и през тях могат да бъдат наблюдавани спортуващите. По този начин се избягва обичайното усещане за тесен, тъмен и дълъг коридор, като същевременно се стимулира желанието и интересът на учениците към даден спорт.

Схема

Функция и зониране

Разрези

Сградата е решена на 4 основни нива:

На ниво -5.10м. се намират двете спортни зали, басейнът и всички необходими гардеробни, съблекални, складове и технически помещения за функционирането на спортните съоръжения.

На кота -2.00 м. са всички лаборатории, препараториуми, тук са локализирани и бюфетът, кабинетът по домакинство и готварство, кабинетът по ИТ, аудитория за 40 места, санитарни помещения, работилници и гардеробни към тях. На това ниво е и форумът, както и галерия за трофеи и купи към въпросното училище.

На горно ниво /кота + 1.40м./ са основните класни стаи, кабинет по музика, медиатека, учителска стая и администрация. Тук е изградено и волейболно игрище с трибуни към него, което вече се явява външно и  е достъпно през коридора в близост до медицинския кабинет.

На последния основен етаж /кота +4.80м./ е разположена и третата спортна зала – тази за гимнастика, с необходимите за нея съблекални и складове. На това ниво се намират и основните външни игрища – две за баскетбол, площадка за фитнес на открито, игрище за бадминтон и игрище за тенис на маса. Към основните спортни съоръжения са изградени и трибуни, които освен за наблюдение на спортистите, се явяват и външна вертикална комуникация между всички нива на сградата.

Разпределения

Архитектурен образ
Търсена е съвременна архитектурна визия, използвани са форми и добре остъклени обеми, които да отговарят на функцията вътре в сградата. Съществена част от проекта са трибуните, засенчващите ги козирки, както и мрежата покриваща две от игрищата на покрива. Тези елементи в комбинация с червения цвят по фасадите създават усещане за динамичност – нещо особено присъщо за този тип обществена сграда.
Училището е проектирано, така че да се превърне в значим спортен център, където да се предлагат множество възможности и удобства за изява на младите таланти. Водещо при формирането на архитектурният образ на сградата е – тя да провокира интерес и желание за спортна активност.

Архитектурен образ

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...