Шоурум за мебели 

Шоурум за мебели

June 20, 2015 / INTERIOR, PUBLIC

ОПИСАНИЕ:

Сградата е разработена като преддипломен студентски проект в катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ към УАСГ. Цялостното решение е формирано в условията на реконструкция на съществуваща сграда и адаптирането и в шоурум за мебели. Целият интериор, както и отделни предмети на дизайна са обект на детайлна разработка.

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Шоурум за мебели

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

кв. Хладилника, гр. София

ТЕМА:

Реконструкция на съществуваща сграда за офис и изложбена зала на мебелна къща

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Площ на УПИ: 1365 кв. м.

ЗП: 300 кв. м.

Свободна дворна площ: 1065 кв. м.

РЗП: 464 кв. м.

Позел.: 35%

Кинт.: 0,34

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2015

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Archicad 18, Artlantis Studio 5, Rhino 5 + Grasshopper, 3ds Max Design 2015, Photoshop CC

Ситуация

Анализ на ситуацията

Сградата е локализирана в кв. Хладилника, гр. София, на ъгловия парцел между ул. „Хенрик Ибсен“(по задание ул. Сребърна) и ул. „Асен Найденов“(по задание ул. „Найден Найденов“). Сградата в парцелът е с малка застроена площ, което обуславя изграждането на достатъчно голям паркинг за посетителите и работещите в шоурума. Има възможност за експониране на мебели на открито, както и достатъчно площ за озеленяване и изграждане на алейна мрежа около сградата.

Основните подходи към шоурума са два. Един откъм по натоварената градска артерия – ул. „Хенрик Ибсен“ с изграден към него малък паркинг за посетители и друг вход от югоизток, където се намира и зоната за мебели на открито, както и паркинга за клиенти и служители. Към ситуацията са предложени и пространства за външни експозиции, които да привличат интереса на посетителите към сградата.

Концепция

Цялостната архитектурна визия на шоурума, както и интериорните пространства в него се базират на идеята за контраста. Важно в случая е да се покажат две коренно различни гледни точки при експонирането на мебели вътре в сградата. Основните обекти на дизайна са поставени в среда наподобяваща апартаментно жилище, като търсеният ефект е по – добра преценка и ориентация на клиентите при изборът им на конкретна мебел.

На най-горно ниво са показани мебели на два основни производителя с напълно противоположни стилови характеристики, формиращи две зони:

* Зона 1 с по-класически и изчистен дизайн и графично цветово решение;

* Зона 2 в по – модерен и артистичен стил с по - ярки цветови акценти и текстури.

Зона 1

Зона 2

За нуждите на шоурума са изградени и две основни пространства за експониране на ключови обекти на дизайна.

Разрез 1 - 1 

Реконструкция и архитектурен образ
В проекта са използвани максимално всички дадености на съществуващата на това място постройка. Запазена е стоманената конструкция, окачената фасада, както и двата съществуващи входа. В обемно – пространствено отношение сградата е формирана от две тела – по – нисък обем с височина 4,90 м. и друг такъв с височина 5,80 м.

Анализиран проблем в условията на реконструкция е малката разгъната застроена площ, която е крайно недостатъчна за нуждите на шоурума. За да се избегне това, основното ниво на сградата в зоната на по – ниския обем е подкопано с един метър. По този начин има възможност за изграждане на допълнителен етаж над това ниво, получаване на нужните светли височини и увеличаване на площта за експониране на мебели. Промяна има и в екстериора на обекта. Запазената окачена фасада е дублирана с втора такава със сходни параметри, но без остъкляване. Допълнителната сградна обвивка цели използването на засенчващи елементи, които в случая представляват окачени рекламни пана особено подходящи за нуждите на такъв тип сграда. Входовете от своя страна са третирани по различен от оригиналния начин. Изградени са допълнителни стоманобетонни рамки акцентиращи зоната на влизане.

Фасади

Интериор

Перспективен разрез

Вътрешността на сградата и обектите на интериора в нея са разположени на 4-ри основни нива:

Кота + 0,00 м. – това е основното ниво на сградата. Тук в пространството между двата входа е изградена рецепция, както и зона за главни експозиции. За нуждите на шоурума на тази кота се намират и необходимите конферентна зала, офис и всички битови и обслужващи сградата помещения. От този етаж по три различни вертикални комуникации се достига до останалите нива на сградата.

Кота – 1,00 м. – в тази част има концентрация на различни по стил мебели за сядане, специална зона с елементи за офис пространства, част с мебели в по – футуристичен стил (в случая конкретни продукти на фирма Cappellini), както и импровизирана кухня с трапезария. Бетоновата настилка на кота – 1,00 м. е в комбинация с корк, с който е решена облицовката на стените в тази част.

Кота + 1,93 м. – това е т.нар. Зона 2. Мебелите и елементите на интериора в тази част са показани в художествено интерпретирана домашна среда. Стиловото направление тук е постигнато с продукти на Moooi, Cappellini, Maxalto, ZERO Lighting и др. производители. Избрани са конкретни осветителни тела, фотографии за третиране на стените, килими, аксесоари и други елементи на интериора.

Кота + 2,53 м. – т.нар. Зона 1. Тук отново интериорът симулира мащабът и уютът на домашната обстановка. Изградени са пространства формиращи кухня, трапезария, дневна и спалня. Стиловото направление е в подчертан по – класически стил. Водещи производители на това ниво са ClassiCon, Gervasoni, Bla Station и др. Техните продукти са поставени в графично изразена среда с подчертани ярки цветови акценти. Осветителните тела, килимите, настилката и третирането на ограждащите повърхности е подбрано така, че да съответства на стилът на зоната.

Разпределения

Зона 1
Зона 2

Зона 1 + разгъвки

Зона 2 + разгъвки

Между коти +1,93 м. и + 2,53 м. е изградена и допълнителна пространствена и смислова връзка (това е частта между зона 1 и 2). Пасарелка с окачена на главните стоманени греди конструкция свързва тези части. Допълнително е поставена и преграда между мебелите на горния етаж и стъклената окачена фасада. Това отделяне е във вид на стоманена мрежа, която цели акцентиране върху изложените обекти, като същевременно се предотвратява разсейването на погледа от външната среда и се осигурява необходимото естествено осветление.

За нуждите на шоурума и с цел ангажиране на вниманието на посетителите към интериора на сградата детайлно са разработени две зони за основни експозиции:

Зона - главна експозиция. Това е частта между двата входа на сградата. Тук са показани мебели за сядане на двата основни за шоурума производители – ClassiCon и Moooi. Отново водещ мотив при експозицията е контраста.

Зона - акцентиран дизайн. Това е пространството формирано от специфична за проекта параметрична стена. Идеята за подобен акцент е да се създаде ключово за проекта място, където да има възможност за излагане на най – важният и съществен продукт на шоурума, който да е обект на интерес от страна на посетителите на изложбената зала.

Зона главна експозиция - план + разгъвки

Зона акцентиран дизайн - перспективен разрез

Дизайн

Към проекта е разработен авторски дизайн на мебел за сядане – стол. Конструкцията на въпросния елемент е от алуминиеви тръби, които формират специфична кривина в пространството и образуват своеобразна рамка. Вътрешността на тази рамка представлява преплетени по определен детайл карбонови нишки в бял и черен цвят, които оформят и повърхнината на стола. Формата е съобразена с ергономичните особености на човешкото тяло и създава усещане за ефирност и лекота. Цветовото решение и контраста бяло – черно е търсен ефект съответстващ на основната идея на шоурума.

Barcode chair

Barcode chair - изгледи

Обект на по – детайлна разработка е и пространството за акцентиран дизайн. Чрез конкретно избран модулен елемент е изградена специфична форма в пространството пробиваща през ниво +1,93м. Общата форма е параметрично моделирана, като между модулните елементи е оставено нужното пространство, за да се придаде по – ажурен вид и лекота на преградната стена. Чрез подходящо осветление и цветово третиране се постига търсения ефект за контраст и акцент на тази зона в контекста на общата за шоурума концепция.

Параметрична стена

Формообразуване - план

Формообразуване - изглед

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...