Шоурум – ГБС 

Шоурум – ГБС

September 08, 2016 / INTERIOR

ОПИСАНИЕ:

Интериорът представлява идеен проект за преустройство на съществуваща зала в главния офис на Главболгарстрой - София. Търсена е нова функция - място за презентации и представяне на проекти на фирмата.

Проектът е разработен в екип с Милка Фъркова и арх. Борислава Манолова.

ТЕМА:

Презентационна зала

ИНВЕСТИТОР:

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

гр. София

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2016

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Archicad 19, Keyshot 5, 3ds Max Design 2015, Photoshop CC

Поглед отгоре

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ - заснемане

Съществуващо положение - снимка 1

Съществуващо положение - снимка 2

Интериор

Функционално залата е разделена на няколко основни части - зона с мултимедия и конферентна зала, пространство с меко сядане, стена за съхранение на презентационни материали, награди, мостри, документация и др., както и място за графично представяне на проекти във формата на табла. Търсен ефект при интериорното решение е създаването на уют и поставянето на посетителите в по-домашна атмосфера, като същевременно се търси лукс и представителност характерни за мащабът на проектите и реномето на фирмата инвеститор. 

Визуализация № 2

Визуализация № 4

Визуализация № 5

Визуализация № 6

 

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...