Резиденция – кв. Драгалевци 

Резиденция – кв. Драгалевци

January 15, 2015 / INTERIOR, RESIDENTIAL

ОПИСАНИЕ:

Сградата е разработена като преддипломен студентски проект в катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ към УАСГ. Цялостното решение е в идейна фаза. Еднофамилната жилищна сграда е от тип – резиденция за архитект. Освен основната си жилищна функция към нея има изградено офисно пространство с зони за проектиране и представяне на проекти.

Детайлно е представен целия интериор на сградата и отделни обекти на дизайна – включващи трапезна маса и озеленена гаражна врата.

 

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Резиденция Драгалевци

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

кв. Драгалевци, София

ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП:

Еднофамилна жилищна сграда с представителни функции за архитект

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2014

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Площ на УПИ: 1618.61 кв.м.

ЗП: 468.35 кв.м.

Свободна двора площ: 1150.26 кв.м.

РЗП: 1203.41 кв.м.

Позел.: 50 %

Кинт: 0.7

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Archicad 18, Artlantis Studio 5, 3ds Max Design 2015, Cinema 4D, Photoshop CC

Ситуация

Анализ на ситуацията

Сградата е локализирана в кв. Драгалевци, гр. София, на ъгловия парцел между ул. „Нарцис“ и ул. „проф. Любомир Андрейчин“. Съществуващият терен е предимно планински, като разликата във височинно отношение в двата края на зададената територия е около 6 м. Най – благоприятното разполагане на сградата е в дъното на парцела с вход от към по – малко натоварената улица (проф. Любомир Андрейчин). Така се осигурява южен двор и добра гледка към Витоша на югозапад. Специфичното тук е, че къщата освен жилищна има и представителна функция, факт който предопределя разполагането на офисната част откъм улицата, с което е осигурен и по – удобен достъп за посетители и клиенти. Особеност на ситуацията са скални образувания, които се явяват две „петна“ в средата на парцела. Също така, на изток граница се явява територия залесена с предимно висока растителност, през която преминава и малка река. Всичко това в комбинация с добрата гледка към Витоша е предпоставка за създаване на интересна архитектура с живописно интегриране в характерния релеф на мястото. Наличието на триетажна къща в парцела не е взето под внимание – изградена е изцяло нова архитектура.

В проекта е търсено максимално използване на специфичните природни дадености на територията, навлизане на природата в интериора на сградата и добра взаимовръзка вътре – вън при решаване на архитектурния образ на резиденцията.
Архитектурен образ

Водещ момент при архитектурното проектиране се явяват скалните образувания в парцела. Част от тях са интегрирани в интериора на сградата, което създава добра връзка  с природата и сградата отвън. Характерно за жилището е вкопаването в терена, както и наличието на вертикално озеленени стени и зелени покриви - рамкиращи цялата сграда.

Предложената по задание програма от помещения е разширена с допълнителна спалня, помощна кухня, басейн с две зони за ниско сядане около него, винарна, както и отделена от основните пространства фитнес зона с малък бар и сауна.

Денивелацията на терена и нуждата от много по брой и площ помещения предопределя изнасянето на голяма част от функциите на сградата в сутерен. На най - долно ниво са разположени технически помещения, санитарен възел с пералня и сушилня, склад, винарна, основна кухня, спалня за персонала със самостоятелен санитарен възел и гардеробна. Последните две помещения са осветени по естествен начин от север.

Сутерен

На кота 0.00 е гаражът, входното пространство, трапезарията и помощната кухня. Пространството за работа със зоната за презентиране на проекти е в близост до входа. Има леко разминаване в нивата на плочите на офисът и нивото на влизане. Максимално е използване денивелацията на терена, като дневната зона е на ниво -1.00 м. и заедно със трапезарията, скалните образувания и атриумът над тях създават интересно интериорно решение с широки, високи и добре осветени пространства. Светлата височина над дневната е 4.45м.

Приземен етаж

На горния етаж са разположени спалните помещения – общо 4-ри, две от тях са по – луксозно решени (т.нар. родителски спални). Трите спални в западната част са с разлика в нивата на плочите, което е предопределено от терена. Атриум има и над входното пространство като една от детските спални и тази за гости са обърнати към него. На това ниво има и библиотека с камина и зона за ниско сядане, както и лежанка за релакс и четене на книги.

Поради специфичната денивелация на терена, терасата на една от спалните излиза директно на двора. Тази тераса се явява и покрита връзка между дневната и фитнес зоната. На нея е изградена и водна каскада, която от нивото на 2-рия етаж (+3.60м.) прелива в басейна разположен на кота 0.00 м.

Горен етаж

От основното стълбище се излиза директно на покрива, който е богато озеленен и предлага добра гледка към Витоша и околните добре залесени планински пространства. Покривно остъкляване има над всяка една от спалните, както и над двата атриума. Зелена рамка покрива две от спалните на втория етаж. Въпросната рамка прави по – добра връзка на цялата сграда с двора и околните пространства и е своеобразно повторение на живописният терен на изток. Тази „зелена обвивка“ създава добро градоустройствено решение и при поглед от главната улица резиденцията не изпъква с високи и доминиращи над околното пространство обеми, а напротив – търсеният ефект тук е добро вписване в околната среда и възприемане на постройката като част от природната среда.

Един от проблемите при решаването на архитектурния образ e вписването на гаражната врата към цялостната архитектура на сградата. Предложеното решение е с интегрирането на две системи на два различни производителя – стандартна гаражна врата на със система за вертикално озеленяване - Humko. Двете системи са комбинирани като е избран еднакъв растер на панелите и при двата производителя. Тези панели са прикрепени един към друг и се прибират с механизъм за секционна гаражна врата. Поради факта че панелите за озеленяване не са статични е необходимо да се създадат гъвкави връзки за напояване към въпросната система.

Цялостната архитектура на сградата е в стил деконструктивизъм. Чрез показване на конструкцията са изявени основните пространства. Растерът на окачената фасада е проектиран така че да наподобява своеобразен щрих – нещо присъщо за архитектурната професия и с това подхожда на типът на къщата.

Фасади

Детайл - гаражна врата

Конструкция

Конструктивно сградата е решена със стоманен скелет. Върху основните носещи елементи стъпва стоманобетонна плоча – дебела 10 см. Осите на сградата са на разстояния от 3, 3.50 м. до 5, 6 м. Най – голямо подпорно разстояние е постигнато над главния атриум – 18 м. Плочата над него е изрязана по специфичен начин, така че да следва контура на скалните образувания по долу. Това налага 2 от носещите греди да бъдат предварително огънати под определен радиус. 

На много места стоманените греди са видими и в екстериора на сградата, като за тях е захванат и парапета на терасите на спалните, както и на зеления покрив на най – горно ниво. Отделна конструкция отново със стоманени елементи е изградена и за да поддържа зелената рамка минаваща по дължината на парцела и покриваща две от спалните на втория етаж.

Разрези

Интериор

Основен мотив при решаването на интериора е получаването на големи и светли пространства, които да създават усещане за по – голяма свобода и по – добър комфорт на обитателите на сградата. Това усещане е търсено още от входното пространство, което е широко с директна видима връзка към дневната зона и удобно разположени във функционално отношение помещения в близост до входа – гараж, офис, тоалетна и вертикална комуникация. Гаражът и двете спални на по – горно ниво са остъклени към входното пространство и атриумът над него.

Търсено е и максимално добро интегриране на запазените скални образувания вътре в сградата. Те се явяват своеобразен център на цялата композиция, над тях е главния атриум, около тях е дневната и трапезарията. Използвани са мебели, осветителни тела и други интериорни елементи от производители като Bla Station, Maxalto, B&B Italia, Classicon, Moooi и др.

Разгъвка - фоайе

Дневна зона и трапезария - план

За зоната за хранене е разработена трапезна маса със специфична конструкция – работеща на опън, стъклен матиран плот и подсветване под този плот.

Детайли

На северната стена на дневната, на места са предвидени отвори, в които е вкарана специфична растителност (която поема влага от въздуха и няма нужда от допълнително напояване) – това обогатява зеленината в интериора. Търсено е и по – гъвкаво използване на зоната за ниско сядане, която при необходимост може да се превърне в зона за прожектиране на филми. За целта е предвиден вграден в плочата на тавана проектор, както и падащо платно за прожектиране, скриващо зелената стена в дневната.

Разгъвка а - а

Цветово интериорът е решен в предимно графични тонове с ярки червени и жълти акценти на места. Целта е да изпъкне зеленината вътре в къщата, както и да се подчертае носещата стоманена конструкция. Ако трябва да се определи стилът за интериора, то той би бил Vintage – това се дължи на медния цвят на носещата конструкция. Изборът на килими, осветителни тела и други интериорни елементи също е продиктуван от този стил.

Настилките са подбрани така че да бъдат универсални за използване и вътре и вън от сградата – в случая е използван декинг система на фирма Xilo в два основни цвята. Основното ниво на етажите е в един цвят, а всички останали настилки под и над това ниво са в друг.

Тъй като тук става въпрос за къща на архитект, към интериора има специално отношение към елементи, които са един вид олицетворение на архитектурната професия – това са интериорната стълба, камината, библиотеката. В интериорът също така има много място за предмети на изкуството. Плюс е и че няма нищо скрито в конструктивно отношение, стоманените греди са видими и обогатяват и допълват цялостното интериорно решение.

При всяка от спалните на горно ниво е предвидено покривно остъкляване над самите легла. Това дава възможност за наблюдаване на звездите вечер и добро ослънчаване през деня.

Разгъвка б - б

Разгъвка в - в

Разгъвка г - г

Интериорна визуализация 1

Интериорна визуализация 2

Интериорна визуализация 3

 

Екстериор 1

Екстериор 2

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...