Human Dynamic 

Human Dynamic

July 15, 2016 / CONTESTS, DESIGN

ОПИСАНИЕ:

Проектът е конкурсно предложение за превозно средство на бъдещето на тема A Road Trip in 2116.

Human Dynamic представлява универсален апарат за придвижване по земя и във въздуха, органичен дизайн вдъхновен от скоростното спускане със шейни (stree luging). 

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Human Dynamic

КОНКУРС:

A Road Trip in 2116

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2016

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Maya 2015, 3ds Max Design 2014, Photoshop CC

Вдъхновение

За конкурса

Проведен през 2016-та година, конкурсът е в търсене на идеи за превозно средство на бъдещето 100 години от настоящия момент. Организатори са Allegorithmic – фирма свързваща се със специфичен софтуер за визуализиране на персонажи и виртуална среда предимно за гейминг и филмовата индустрия.

Предложен сценарий

Проектът разглежда бъдещ сценарий, в който най-важният елемент в нашия живот ще е времето. Ето защо начините за придвижване и превозните средства ще са неразделна част от нас и нашето ежедневие. В бъдеще ние трябва да пътуваме значително по-бързо, да летим по-високо и да достигаме до всяка точка на света само за броени минути.

Предложеното решение е вдъхновено от начинът на скоростно придвижване познат като „street luging“ или спускане чрез използване на инерцията по стръмни планински пътища. Превозното средство в случая е във формата на шейна с 3 колела, която се управлява в хоризонтално положение. Чрез засилване, отскачане и завъртане апаратът преминава в летателен режим, за да се достигне по-бързо до желаната дестинация.

Търсен е органичен дизайн, добра аеродинамична форма и асоцииране на обекта като неделима част от човешкото тяло.

Придвижване по земя

Излитане - схема

Придвижване във въздуха

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...