Homo Marinus 

Homo Marinus

July 12, 2015 / AQUATECTURE, DESIGN

ОПИСАНИЕ:

Проектът е част от работилницата - Design Morphine Summer School 2015. Разработен е в екип с Теодора Тодорова.

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Homo Marinus

РАБОТИЛНИЦА:

Design Morphine Summer School 2015

ТЕМА:

Dynamic Mutations

ФАЗА:

Концептуален проект

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Autodesk Maya 2015, Keyshot 5, Photoshop CC

За работилницата

Dynamic Mutations е работилница с иновативен подход на дизайн, базиран върху концепцията на "мутацията", проучвайки нейния потенциал и възможности в сферата на архитектурата и дизайна чрез използването на софтуерната програма Autodesk Maya.

КЪМ ПРОЕКТА СА ПРЕДЛОЖЕНИ И НЯКОИ ВЪЗМОЖНИ МУТАЦИИ НА ТЯЛОТО С ЦЕЛ ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ ПОД ВОДА - ДЕФОРМАЦИЯ НА УШИТЕ, КОЖАТА И ХОДИЛАТА.

Диаграма - мутация на тялото

Предложен сценарии

Проектът разглежда една хипотеза за еволюцията на човешкия род при бъдещ апокалипсис – прогноза, при която хората са принудени да живеят под водната повърхност. Homo Marinus е симбиоза между човешко същество и специфичен микроорганизъм – наречен хлорела. Това зелено микроводорасло мутира в човешкото тяло, прониква в белите дробове и през кожата се развива във водната среда. Чрез фотосинтеза, еволюиралият организъм си осигурява нужния кислород и хранителни вещества.

 

Визуализация №3

Визуализация №1

Визуализация №2

 

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...