Crystal Mine 

Crystal Mine

February 14, 2015 / CONTESTS, URBANISM

ОПИСАНИЕ:

Проектът е конкурсно предложение, разработено в екип с Антонина Тритакова. Обект на проучване и проектиране е изоставен град намиращ се на остров Шпицберген в Норвегия. Pyramiden е бивша съветска мина, място с дълга история и местоположение в уникална природна среда с арктически климат.

Търсено е решение за експериментиране в контекста на опазване на архитектурното наслество.

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

Crystal Mine

КОНКУРС:

120HOURS.no 2015 - Experimental Preservation

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Pyramiden, Spitsbergen Island, Svalbard, Norway

ГОДИНА НА ПРОЕКТИРАНЕ:

2015

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР:

Archicad 18, Photoshop CC

За конкурса

120 Hours е студентски конкурс, създаден и организиран изцяло от студенти от Норвегия. Конкурсът съществува от 2011-та и в него могат да се включат студенти от цял свят, самостоятелно или в екипи до 3-ма души. Заданието за конкурса излиза в зададени от организаторите час и ден от седмицата, като от този момент нататък участниците са длъжни в срок от точно 5 дена, 120 часа, 7 200 минути, 432 000 секунди да предадат своите предложения и решения върху зададените проблеми. Най-добрите проекти и идеи се избират и награждават от комисия от архитекти.

За темата

Темата на конкурса за 2015-та година е “Experimental preservation” и засяга проблема с ограниченията в областта на запазването на архитектурното наследство. Търсени са идеи които да променят вече наложилите се методи и правила при реконструирането и съхраняването на значими за архитектурата обекти. Експериментирането и иновативните идеи в тази област са търсения ефект от конкурса.

Svalbard

Photography by Bjoertvedt

Photography by Northern Adventures

За ситуацията

Свалбард е архипелаг в Норвегия с арктически климат. В миналото е бил известно място за лов на китове и бели мечки, като с течение на времето този лов е ограничен и в последствие забранен. В наши дни по голямата част от островите са резервати. В местността се развива главно туризъм, научна и изследователска дейност.

Pyramiden e изоставен град намиращ се на остров Шпицберген в Норвегия. Градът е откупен от СССР през 1926 година с цел развиване на въгледобивна дейност, като едва през 1956 година тази идея се осъществява. До 1998 година градът е бил проспериращ и символ на съветската индустрия. През въпросната година въгледобивът е спрян и малко след това всички жители на града са евакуирани и градът остава безлюден.

Photography by LPO Arkitekter

Концепция

В продължение на много години ефектът на човек над острова е осезаем и пагубен за местната природа и най – вече животински свят. Днес когато ловът е забранен и голяма част от местността е превърната в резерват – ефектът от глобалното затопляне и дейността на човека по цял свят може да доведе до унищожаване на специфичните за района животински видове, от които най-застрашени и трудно приспособими към бързо променящите се условия са белите мечки. 

ОСНОВНА ИДЕЯ В ПРЕДЛОЖЕНОТО ЗА КОНКУРСА РЕШЕНИЕ Е ГРАДЪТ /PYRAMIDEN/ И МЕСТНОСТТА ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ЧАСТ ОТ НЕПОВТОРИМАТА ПРИРОДНА СРЕДА, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО СЕ ЗАПАЗИ ДУХЪТ И ИСТОРИЯТА НА МЯСТОТО. ПРОЕКТЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА МИНИМИЗИРА ДО КРАЙНОСТ НАМЕСАТА И ВЛИЯНИЕТО НА ЧОВЕК ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Схема - подход

Концепцията се обосновава в три основни насоки:
№ 1

Превръщане на града в природен резерват – идеята е даденото място да бъде свободно обитавано от местните животински видове, като сградите и съоръженията към тях се приспособят за нуждите на животните – предлагайки им подслон и сигурност.

№ 2

Опаковане на сградите, съоръженията и паметниците в града – по този начин е намерено решение за скриване на човешкия ефект върху околната среда. Удачно в случая е използването на полиестерно бяло платно, което е устойчиво на местните условия и има за цел да слее съществуващия сграден фонд с околната среда и да направи градът по – гостоприемен за местната фауна.

№ 3

Кристалната мина /The Crystal Mine/ – предложен е маршрут за посетители, който свързва всички значими места за посещение в града. Целта е да се намали вредата на хората върху природата. Всеки който желае може да разгледа градът през стъклен тунел, който е полувкопан в земята и наподобява мина. Въпросната стъклена пътека поставя човек пред интересна гледна точка. Той отново е привлечен от интересът и желанието си да се докосне до природата в нейната същност. Но за разлика от обичайният вариант, както е в един зоопарк например, в този случай човекът е този поставен в клетка.

Табло № 2

Табло № 1

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Зареждане...