Made in partnership with architect Milica Andreeva. Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
Дипломният проект предлага концепция за развитие и облагородяване на разглежданата територия (в непосредствена близост до н.Шабла), чрез изграждането на ново селище в изцяло водна среда. Средствата за постигане на подобно решение представляват специфични конструктивни, технологични и други особености свързани с потенциална реализация. Подобно решение би било емблематично за територията на цялата страна. Специфичното географско положение и предложената ситуация би превърнало водното селище в новата най – източна точка...
Read More
Обект на проучване и проектиране е изоставен град намиращ се на остров Шпицберген в Норвегия. Pyramiden е бивша съветска мина, място с дълга история и местоположение в уникална природна среда с арктически климат.
Read More
Северна дъга е студентски проект разработван в екип към катедра „Градоустройство“ - УАСГ. С него са търсени решения за облагородяване на териториите на север от София - т.нар. Северна дъга. Изследвани са моментното състояние и възможностите на населените места в този район. По-детайлно е разработена зоната между селата Локорско и Войнеговци, която включва високо и ниско жилищно застрояване, училище, две детски градини, хотел, парк, спортни игрища и централна част с площад и всички необходими сгради за обслужване на...
Read More
Разработката е студентски проект към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ към УАСГ. Предвижда се създаването на нов промишлен район на територията на софийския квартал Горубляне.
Read More
Зареждане...