Made in partnership with architect Milica Andreeva. Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
Дипломният проект предлага концепция за развитие и облагородяване на разглежданата територия (в непосредствена близост до н.Шабла), чрез изграждането на ново селище в изцяло водна среда. Средствата за постигане на подобно решение представляват специфични конструктивни, технологични и други особености свързани с потенциална реализация. Подобно решение би било емблематично за територията на цялата страна. Специфичното географско положение и предложената ситуация би превърнало водното селище в новата най – източна точка...
Read More
Цялостното решение е формирано в условията на реконструкция на съществуваща сграда и адаптирането и в шоурум за мебели. Целият интериор, както и отделни предмети на дизайна са обект на детайлна разработка.
Read More
Обект на проучване и проектиране е емблематична постройка в центъра на гр. Тирана, Албания – т.нар. Пирамида. В идейна фаза са предложени решения за реконструиране и облагородяване на зададената сграда и площадът около нея.
Read More
Основна концепция при спортното училище е то да се превърне в значим спортен център, където да се предлагат множество възможности и удобства за изява на младите таланти. Водещо при формирането на архитектурният образ на сградата е – тя да провокира интерес и желание за спортна активност.
Read More
Зареждане...