Made in partnership with architect Milica Andreeva. Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
An experimental project made in partnership with architect Hristo Rizov and architect Marina Stoeva. Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
An experimental project made in partnership with architect Hristo Rizov and architect Marina Stoeva. Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
Made in partnership with architect Milica Andreeva. Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
The project is done in partnership with architect Hristo Rizov. Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
Project is done in partnership with
Read More
The project is made in collaboration with Studio NADA and realised thanks to the following partners and participants: Aleksandar Stoychev, Aleksandar Mladenov, Marina Dimitrova, Vlado and Petia, Kami, Neli. Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
Made in partnership with architect Milica Andreeva. Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
An experimental project made in partnership with architect Hristo Rizov and architect Marina Stoeva. Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
Made in partnership with architect Milica Andreeva. Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View Quick View
Read More
Авторската разработка представлява идеен проект за плаващ тип хотелска стая със специфични технологични и конструктивни характеристики. Системата е развита и във вид на модификация - сгъване и потъване под вода.
Read More
Дипломният проект предлага концепция за развитие и облагородяване на разглежданата територия (в непосредствена близост до н.Шабла), чрез изграждането на ново селище в изцяло водна среда. Средствата за постигане на подобно решение представляват специфични конструктивни, технологични и други особености свързани с потенциална реализация. Подобно решение би било емблематично за територията на цялата страна. Специфичното географско положение и предложената ситуация би превърнало водното селище в новата най – източна точка...
Read More
Homo Marinus е симбиоза между човешко същество и специфичен микроорганизъм – наречен хлорела. Това зелено микроводорасло мутира в човешкото тяло, прониква в белите дробове и през кожата се развива във водната среда. Чрез фотосинтеза, еволюиралият организъм си осигурява нужния кислород и хранителни вещества.
Read More
Зареждане...